Verantwoording

Op de toewijzingslijst ziet u welke woningen onlangs door Woonborg toegewezen zijn. In deze lijst vindt u naast de toegewezen woningen in de gemeente Groningen, ook de in Drenthe toegewezen woningen (gepubliceerd via www.thuiskompas.nl). Soms zijn er woningen direct toegewezen aan statushouders of personen aan wie urgentie is toegekend. In de lijst staat dit vermeld.

Er zijn geen gegevens beschikbaar.